Helderwetend NL | Zesde Zintuig | Heldervoelen

Heldervoelen

Heldervoelend zijn kan een zware last met zich mee dragen, in elke omgeving en situatie waarin je zit kan je zesde zintuig gaan werken. Heldervoelend zijn brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, je moet er voor kunnen zorgen dat de energieën die jij van de normale burger kan waarnemen voor jezelf in balans blijven. De energieën die jij voelt kan overweldigend zijn, om hier een balans in te vinden kan je er het beste voor zorgen dat je de situatie een plek geeft en een verband gaat leggen.

De energieën die je voelt kan zich ook in fysieke pijn, denk aan hoofdpijn, buikpijn, rugpijn en meer ( Je kan alleen pijn voelen, geen ziektes overnemen ) of emotie vertonen. Voor het aanvoelen van pijn of emoties hoef je niet met die ene persoon in 1 ruimte te zijn, je kan met diegene aan de telefoon hebben gehangen, bij toeval elkaar tegen zijn gekomen of zelfs als je aan diegene denkt.

Om de energie kwijt te raken moet je het een plek kunnen geven, denk aan wie je de laatste dagen allemaal hebt gezien, aan hebt gedacht en waar je allemaal bent geweest. Probeer een situatie zo precies mogelijk naar voren te halen zodat alle details duidelijker worden, zo kan je elke minuut dichter bij dat moment komen en uiteindelijk als alles op zijn plek valt zal je in staat zijn het gevoel los te laten.

Eigenschappen / Herkennen heldervoelen

Je voelt een emotie of een leed waarvan je zeker bent dat het niet van jou is.

Voor je naar een afspraak gaat voel je dat er iets niet goed zit

Als je naar iemand kijkt, voel je hoe diegene zich voelt.

Je omgeeft jezelf in een grote ruimte en/of groep en voelt iets wat niet bij jezelf vandaan komt.

Mensen vertellen een verhaal maar je voelt dat ze niet vertellen hoe het echt zit.


Voordat je wordt ingelicht weet je wat er in een situatie aan de hand is.


Helderwetend NL | Zesde Zintuig | Voordelen

Voordelen van heldervoelen

Als je heldervoelend bent kan en mag jij zelf ook profiteren van je eigen gave natuurlijk. Je kan je gave gebruiken om carrière te maken als therapeut, dit kan zijn om een ander zijn mentale gezondheid te verbeteren of het fysieke gestel versterken als fysiotherapeut. Een relatie opbouwen of versterken zal makkelijker gaan aangezien je kan aanvoelen hoe diegene over je denkt en wat er wellicht aan verbetering kan plaatsvinden. Je bent in staat om aan te voelen of er iets te gebeuren staat wat ten goede van jou komt of juist het tegenovergestelde. Kort samengevat komt het er op neer dat je eigen gave jezelf een stuk verder kan brengen in het leven, je inzicht in menskunde rijkt verder dan je ooit had kunnen bedenken

Respect other people's feelings. It may not mean anything to you but it mean everything to them.


Helderwetend NL | Zesde Zintuig | Ontwikkeling

Ontwikkel je Heldervoelende gave

Om je heldervoelende zintuig te versterken moet je er volledig voor open staan als eerste stap, je moet accepteren dat je heldervoelend ben. Zoals eerder benoemd kan heldervoelend zijn een hoop emoties met zich meebrengen, als je weet dat de emoties niet van jou zijn. Leg ze voorlopig even neer maar laat ze niet los. Zorg dat je het verband tussen de emoties later alsnog kan leggen. Vertrouw in jezelf, zorg voor voldoende ervaring voordat je grote beslissingen erop gaat los laten. Fouten maken is niet erg, zorg ervoor dat je daarna evalueert wat is er fout gegaan en wat kan ik er aan verbeteren.

The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday.

helderzienden.live

Helderzienden hulplijn.

Benieuwd naar wat jouw zesde zintuig kan betekenen, neem contact op met een helderwetende.


helderzienden.live