Menu
Helderwetendheid en Telephatie

Helderwetend zijn en Telepathie is een prachtige en sterke combinatie. Door deze gave krijg je de gedachten en zeker ook de gevoelens van mensen erg sterk door. Door helderwetend te zijn en telepathie toe te passen kan je mensen helpen om in balans te komen met zichzelf. Je maakt gebruik van de energie en via de telepathie kan je doordringen in de geest van een persoon.

Je kunt zo proberen om een situatie, of die nu negatief is of positief is, beter te laten begrijpen en te laten zien wat er op iemand zijn pad kan komen. Ook kan je door je helderwetendheid en telepathie dichter bij jezelf komen. Je kunt voor jezelf heel goed aanvoelen wat er staat te gebeuren en inschatten wanneer iets op je af gaat komen. Je kan doormiddel van de gave jezelf goed beschermen tegen negatieve invloed en gevoelens van buitenaf, omdat je deze gevoelens en invloeden in stilte om kan draaien, zodat de negatieve gevoelens omgezet worden naar positieve gevoelens.

Meer Spirituele Inzichten

Meer Spirituele Inzichten